Назад

Втора работна среща на партньорите по проект “RemoteNET”

На 27  и 28 октомври в Катания, Сицилия се проведе втората работна среща на партньорите по проект “RemoteNET”.  Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция. Българската търговско-промишлена палата е представител на страната ни при реализацията на проекта.

Целта на проекта е да се подобрят  цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да се подпомогнат работещите за преодоляване на отрицателните последствия при работа от разстояние, като  стрес, изолация,  нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот и др.

По време на срещата участниците представиха резултатите от  направените проучвания в България, Италия, Испания и Турция, свързани с необходимостта от допълнителни дигитални знания и умения, необходими на работещите дистанционно, за разработване на учебни модули. В онлайн проучването и дискусиите във фокус групите участваха общо около 1000 респонденти – работещи и менажери на компании от страните на партньорите, изпълняващи проекта. След обобщаване на резултатите, като най-необходими модули бяха определени тези, свързани с допълнителни познания за ползването на дигитални платформи и инструменти за: „управление на работното време“, „съхранение  и споделяне на информация“,  „провеждане на онлайн срещи и уебинари“, включително администриране , „дизайн на информационни материали“, „платформи за създаване на уеб страници“ , „видео клипове„ и др.

По време на срещата бяха обсъдени съдържанието на учебните модули, формата и сроковете за подготовка. Всички учебни материали ще бъдат достъпни за желаещите да получат допълнителни знания, свързани с използването на модерни дигитални инструменти, които улесняват дистанционната работа. Обучителната платформа ще работи на английски език и националните езици на партньорите и ще бъде достъпна за всички, които искат да повишат своите дигитални умения. 

БТПП ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности по проекта. Повече подробности можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на ел. поща: projects3@bcci.bg, тел.: 02 8117 553, или ако посетите уеб страницата на БТПП: www.bcci.bg.

 


31.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад