Назад

София има стабилна политика за подкрепа на бизнеса

Интервю на БТПП с д-р Мария Христова, главен изп. директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции ( СОАПИ )


 

Финансови инструменти с фокус подкрепа за МСП, вкл. за зелена енергия и енергийна ефективност

Столична община би могла да бъде дадена като един от примерите за насърчаване и развитие на финансовите инструменти, които са с фокус подкрепата на малки и средни предприятия. В рамките на Столична община функционира Общинският гаранционен фонд за МСП, който е създаден с цел  подкрепа на предприемаческата и иновационна екосистема. Фондът има мисията да предоставя гаранции по заеми за МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. Прилагат се програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия, а и обща гаранционна схема. Подкрепените проекти от фонда са 635, като гарантираните кредити са на стойност близо 120 млн. лв. В допълнение на това Столичната агенция за приватизация и инвестиции има подписани меморандуми за сътрудничество  с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и с Българската агенция за инвестиции, което ни дава информираност за провежданите национални програми в сферата на финансовия инженеринг и подкрепата на МСП. Партнираме от една страна с бизнес сдруженията, а от друга страна и с органите, които провеждат политиката в тази  сфера, които на национално ниво са Фонда на фондовете и Българската банка за развитие. В новия програмен период по отношение на евросредствата, както и в Плана за възстановяване и устойчивост, е предвиден огромен ресурс за развитие на финансовите инструменти в подкрепа на МСП. В този контекст е изключително важно Народното събрание да приеме необходимите изменения в законодателството, така че тези средства да стигнат до българския бизнес и до бизнеса в София, защото в противен случай ще бъде изпуснат един голям шанс. Освен това в проектите по Плана за възстановяване има и огромен ресурс за подкрепа на бизнеса за енергийна ефективност, включително и чрез изграждането на инсталации за зелена енергия за собствени нужди. СОАПИ може да бъде надежден партньор и медиатор между бизнеса и всички подкрепящи институции, но преди всичко е необходимо европейските средства да достигнат до България.

 

 Примерни проекти и добри практики

Ние от СОАПИ обработваме десетки инвестиционни запитвания на ежемесечна база и тъй като имаме резултатно ориентираната насоченост, стартирахме проекта Sofia IS (Sofia Investment Support), където обединяваме редица водещи компании от различни сфери, които активно участват в процеса по насърчаване на потенциалните инвеститори да изберат София като място за реализация на техните инвестиции. Проектът обединява компании в сферата на недвижимите имоти, подбора на персонал и кадри, правни и консултантски услуги, споделени работни места, зали и ивент локации, маркетингови проучвания и други. По този начин Агенцията разполага винаги с актуални и акуратни данни за състоянието на пазара на труда например и е готова да предложи на потенциалните инвеститори задълбочени доклади и анализи в различни направления. Когато например даден инвеститор поиска конкретна информация по отношение на конкретни специалисти и таланти или анализ на свободните офис площи в града, ние чрез нашите партньори в проекта имаме възможност да предоставим желаната информация, която само по себе си е винаги актуална и много точна. Това е така, защото тя не се позовава на статистически данни, събирани за определен период, а е директно извлечена от реалния бизнес и среда в гради ни към този един момент. Проектът Sofia IS се разраства успешно и към него вече има присъединени над 20 компании от различни сектори и индустрии. Агенцията също таке е установила и добри практики на взаимодействие и сътрудничество с редица асоциации, браншови организации, органи на местно и държавно управление, както и редица търговски камари в града, с цел да се осъществят още по-здрави връзки между бизнеса и администрацията в столицата ни.

 

Инвестиции в условия на криза

Инвестициите са един от основните фактори на икономическия растеж. Тяхната роля в момента става все по-значима, защото през изтеклите 4-ри тримесечия инвестициите в структурата на БВП реализираха значим спад в реално изражение.  Само през второто тримесечие на 2022 г. реалният спад на инвестициите в структурата на БВП е в размер на 7.8%. Нещо повече, в период, в който наблюдаваме галопираща инфлация, която достигна нива над 18% на годишна база и когато потреблението и покупателната способност на населението са под риск, инвестициите (частни и публични) са универсалното лекарство за подобряване на растежа и увеличаване на доходите. За нас като Столична агенция за инвестиции насърчаването им и подкрепата им е водещ приоритет. Нашите усилия за подкрепа на инвестиционните процеси на територията на София ще продължат с още по-голяма сила. За пример в началото на тази година променихме вътрешната ни нормативна уредба и вече издаваме т.нар. „зелена карта“ на компании, които инвестират в София. Те получават персонална подкрепа от служител на Агенцията  по отношение решаването на проблеми на територията на цялата община и се подобрява комуникацията с всички останали общински структури. Издадените зелени карти от началото на годината от СОАПИ са за инвестиции от над 130 млн. лв. и над 650 работни места. За нас е важно, че проектите са както от сферите на услугите, така и на производството. Очакваме съвсем скоро за София да има още много хубави инвестиционни новини, които да дойдат от IT сектора и високотехнологичните услуги, които се осъществяват от глобални центрове за споделени услуги.

 

Как подкрепяте стартиращ бизнес

Стартиращият бизнес е изключително приоритетен за нас. Освен чрез Общинския гаранционен фонд за МСП и безплатните консултации и административни услуги, които предлагаме, благодарение на установените партньорства с останалите институции, които насърчават стартъп компаниите, ние бяхме първата институция, която изведе инвестициите на стартиращия бизнес редом до мащабните инвестиции. Именно заради това „зелената карта“ за административни услуги, която издаваме е не само за големи и мащабни инвеститори, а и за иновативния стартиращ бизнес. Освен това основен партньор в дейността ни е и BESCO (Българската стартъп асоциация).

 

Какво е мястото на публично-частните партньорства

Въпреки, че в България липсва самостоятелно законодателство за публично-частните партньорства, ние от СОАПИ изключително дълбоко залагаме на ползите от тези партньорства. С цел да подпомагаме инвестиционния процес в столицата, както и бизнес развитието на града, ние имаме подписани 61 меморандума за сътрудничество. Тези меморандуми са както с работодателски и бизнес организации, държавни институции, така и с представители от сектора на услугите, които обслужват инвестиционния процес. Работим с бизнеса, както за изготвянето на анализи, така и за подкрепа на предприемачите с компании, които набират кадри и персонал, които  извършват предпроектни проучвания, предоставят юридически услуги от най-високо ниво или пък менижират  целия строителен и инвестиционен процес. Тази широка мрежа от публично-частни партньорства ни дава възможността да бъдем от полза на бизнеса във всяка една сфера.

 

 


26.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад