Назад

НСТС обсъди продължаване на бюджетните закони през 2023 г.

На провелото се заседание на НСТС на 31 октомври 2022 г., работодателските и синдикалните организации, заедно с представителите на правителството, обсъдиха проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. От страна на БТПП в заседанието участие взеха главният секретар на Палатата Васил Тодоров и Благовеста Джабирова – експерт в отдел „Икономически анализи и политики“.

Васил Тодоров представи позицията на БТПП по проекта на ЗИД, като изрази принципна подкрепа. Той отбеляза, че Палатата оценява положително въздържането от предлагането на политики, водещи до увеличаването на разходите, респективно на дефицита на държавния бюджет, предвид мандата на служебния кабинет и липсата на парламентарно мнозинство, което да одобри тези разходи и съответно да понесе отговорността за резултатите в края на 2023 година.

Главният секретар на БТПП допълни, че е важно запазването и финансовото обезпечаване през следващата година на компенсаторния механизъм, свързан с цените на електроенергията за небитовите потребители.

Притеснения бяха изразени по отношение на нарастващите държавни разходи и необходимостта от поемането на нов държавен дълг, което може да възпрепятства бъдещото ни влизане в еврозоната от началото на 2024 година.

 


01.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад