Назад

Прилагането на клаузата „вземи или плати“ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД е дискриминационна мярка спрямо българските МСП 

На разширеното заседание на Кризисния щаб по енергетика на 13.10.2022 г. БТПП за пореден път остро реагира  срещу  прилаганите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД санкциониращи действия спрямо крайни потребители на природен газ, основани на приложението на клауза „вземи или плати“ (take-or-pay). Пренасянето на клаузата огледално от неизпълнявания договор на държавното предприятие с „Газпром Експорт“ ООО в договорите с българските клиенти е дискриминационна мярка, насочена към българските МСП.

Множество МСП – клиенти на обществения доставчик, чийто основен предмет е доставка на природен газ, в качеството на крайни снабдители на природен газ и автомобилни газозарядни станции на метан за моторно гориво, са с преустановени договори от своите крайни клиенти.

„Булгаргаз“ ЕАД, позовавайки се на действащия договор от 2021 г., отказва да приеме и предоговори отлагане приемането на заявените по т. V на договорите годишни количества, които клиентите не могат да реализират, но са задължени да ги платят, което ги поставя в ликвидна криза.

Ако „Булгаргаз“ ЕАД има подкрепата на българското правителство по казуса, при това с получаване на целеви кредит за преодоляване на ликвидната криза, санкционираните МСП са поставени в перспективата на фалити.

БТПП настоява Министерството на енергетиката и „БЕХ“ ЕАД, в  качеството на принципал на обществения доставчик, да не пренасят тежестта от кризата към българския бизнес и да препоръчат на „Булгаргаз“ ЕАД да отпадне т. V от договорите за доставка на природен газ за 2021 – 2022 г.

Приложение: Писмо до председателя на Кризисния щаб по енергетика

 

 


26.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад