Назад

Заседание на Съвета на председателите на БТПП и РТПП/К 

В периода 23 – 25 октомври т.г. в Хасковски минерални бани Българската търговско-промишлена палата проведе тридневен семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд“ с участието на председателя на Палатата Цветан Симеонов, главния секретар на Палатата Васил Тодоров и председателите на 14 регионални палати от палатската система.

Събитието бе открито от Янчо Янев, председател на Хасковската ТПП, който приветства участниците в заседанието и подчерта значението на тези инициативи за добрата координация и успешна дейност на Единната система на БТПП и РТПП/К.

Пред участниците бе представена лекцията „Мускулно-скелетни смущения и превенция“ от д-р Влайко Воденичаров, гл. асистент в Катедра по епидемиология и хигиена към Медицинския факултет на Медицински университет София. В презентацията бяха разгледани видовете МСС, факторите на работното място и среда, водещи до тях и начините за ефективната им превенция с цел подобряване на работната и бизнес среда в България. Лекцията бе посрещната с голям интерес, като допълнително бе разгледан въпросът за среса и влиянието му върху здравето, бита  и трудовата дейност на заетите.

В рамките на обучението и във връзка с постъпили въпроси по време на заседанието председателят на БТПП Цветан Симеонов информира за дейността на Работната група към министъра на икономиката и индустрията, създадена да разработи мерки за справяне с повишените цени на горивата, природния газ и електроенергията.

Главният секретар на Палатата Васил Тодоров запозна участниците с предимствата на 3D принтиране, 3D сканиране и моделиране в съвременните условия на производство, в дизайна, изкуството и бита.

В неформалните срещи  бяха обсъдени и други актуални въпроси, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП/К.

 

 

 


25.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад