Назад

Международна конференция ще представи добри практики за трудова интеграция на граждани на трети страни

Онлайн, на 27 октомври от 11 часа, необходима е предварителна регистрация
Обучение на украински граждани по професията „камериер“

 

На 27 октомври от 11 ч. ще се проведе заключителната онлайн конференция по проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals), който се изпълнява с участието на БТПП и Център за професионално обучение при БТПП.

В рамките на проекта, българските партньори участваха в разработването на учебни модули и провеждането на обучения за посреднически организации и работодатели, както и граждани на трети страни.

Българската търговско-промишлена палата и Националният  център  за професионално обучение в системата на ТПП/К в България ще представи, по време на конференцията своята добра практика, свързана с обучението на украински бежанци. Независимо че в дейностите на проекта не се предвиждаше такова целево обучение, благодарение на бързата реакция на екипа на проекта, регионални работодателски организации и фирми от туристическия бранш във Варна и Бургас и бързото одобрение на новата инициатива от страна на ЕК, в рамките на проекта бяха обучени 37 украински граждани в професията „камериер“, настанени в хотелите по българското Черноморие. Около 28 от тях вече успешно се трудят в  хотелиерския бизнес по морето.

В заключителната конференция по проекта  ще вземат участие представители на заинтересовани организации от страните-партньори по проекта, а именно България, Гърция, Италия и Швеция. Участниците ще имат възможност за обмен на опит и добри практики помежду си. Работният език на конференцията ще бъде английски.

Желаещите да участват в конференцията следва да попълнят кратък онлайн регистрационен формуляр, който е достъпен на следния линк - https://forms.gle/3UJhqQjn7WYQngtq9 Линкът за участие ще бъде изпратен след регистрация. Участието в конференцията е безплатно. За допълнителна информация – Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел. 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg .

---------
Проект IMMIJOBS се реализира  в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) на ЕК с участието на 8 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция,  Италия, и Швеция. Основната цел на проект IMMIJOBS е да подобри  капацитета на посреднически организации (работодателски организации, търговско-промишлени палати, агенции по заетостта, центрове за професионално обучение и други, работещи в приобщаването на граждани от трети страни) , както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта.

 


24.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад