Назад

Кръгла маса на тема „Подобряване работата на трансграничните железопътни преходи на Република България“

През изминалата седмица в сградата на Българска търговско-промишлена палата се проведе Кръгла маса на тема „Подобряване работата на трансграничните железопътни преходи на Република България“, организирана от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) и Клъстер „Зелен транспорт“, с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата.

В работата на Кръглата маса взеха участие представители на повечето големи лицензирани железопътни превозвачи, ДП “НКЖИ“, оператори на интермодални терминали, НПО, синдикати и водещи експерти от академичните среди.

Срещата бе открита от председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов и модерирана от д-р Людмил Иванов, председател на RASTIA.

Във встъпителните слова и презентации на инж. Мартин Янев и проф. Симеон Ананиев бе подчертана важността на разглежданата тематика, като бе изтъкнато, че подобряването на работата на трансграничните жп преходи е проблем не само на България, а на всички страни-членки на ЕС.

На срещата бяха обсъдени конкретни проблеми, които изпитват железопътните превозвачи при преминаване на граничните контролно-пропускателни пунктове на нашата страна, и бяха дадени предложения за подобряване на работата им.

На Кръглата маса бяха представени  становищата и предложенията на всички заинтересовани организации, като основната задача на събитието бе да очертае общата рамка, а след нея на базата на писмени предложения да се оформи цялостната визия на страната ни по разглежданата тема.

Целта на събитието бе и създаването на Обща работна група с представители на бизнеса и държавните институции под егидата на Българската търговско-промишлена палата за осъществяване на набелязаните мерки по разглежданата тема.

Разговор по темата на конференцията може да се види ТУК във видео от ТВ Скат 

 


20.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад