Назад

НСТС обсъди повишаването на линията на бедност на 504 лв. от 1 януари 2023 г.

БТПП подкрепи повишаването - стъпка с благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението


На провелото се на 16 септември заседание на НСТС работодателските и синдикалните организации, заедно с представителите на правителството, обсъдиха Проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г., Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Наредбата за работното време, почивките и отпуските, и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

БТПП бе представена от Цветан Симеонов - председател на УС на БТПП, и Любомир Левичаров, гл. експерт в отдел „Икономически анализи и политика“.

Палатата изрази принципна подкрепа на Проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г. БТПП не възрази срещу увеличаването на линията на бедност, особено в ситуация на повишена инфлация в страната и при спазване на методиката за определяне размера на линията на бедност на принципа EU-SILC. През 2023г. линията на бедност се придвижда да е в размер на  504 лв., като увеличението ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението. За БТПП е важно, че размерът е съобразен и с възможностите на държавния бюджет – становището ТУК.

По отношение на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, БТПП приветства отразените, вече, предложения и препоръки на организацията и изрази принципна подкрепа. Въпреки това, Палатата продължава да поддържа своите мотивирани предложения по двете наредби, представени в становището ТУК.

 

 

 


16.09.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад