Назад

Ноемврийска сесия на 109-та Международна конференция на труда

На 25 ноември беше открита Втората сесия на 109-та Международна конференция на труда, която ще продължи до 11 декември 2021 г. Сесията, както и първата през юни, се провежда в онлайн формат. Представители на правителствата, работодателите и на организациите на работниците от 187 страни ще дискутират водещите теми в областта на труда в условията на ковид пандемията.

От страна на Българската търговско-промишлена палата, участие в  работните групи и пленарните сесии, ще вземат: Цветан Симеонов – председател, Васил Тодоров – главен секретар, Людмил Иванов - председател на Съвета на браншовите организации, и Виктория Славчева – експерт-юрист.

Втората сесия на Международната конференция ще се съсредоточи върху тематичните дискусии относно неравенствата и света на труда, както и уменията и ученето през целия живот. Припомняме, че първата сесия от Конференцията, която приключи на 19 юни, доведе до приемането на Глобален призив за действие за възстановяване, ориентирано към човека .

БТПП ще вземе участие в работната група за уменията и ученето през целия живот. В рамките на групата ще бъдат дискутирани основните тенденции и предизвикателства в областта, достъп до образувание и качество на обучение, новостите в уменията, с оглед ковид пандемията, дигиталните умения, съпоставимост между предлагани работни места и умения на работниците, роля на работодателите и държавата за финансиране на обученията и др. 

Проведе се и първата среща на групата на работодателите, на която беше представен дневния ред на конференцията и практическа информация относно работата на комитетите.

БТПП ще информира за приетите решения по време на Втората сесия на Международната конференция на труда.

 


26.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад