Назад

Иновативните екосистеми и дигиталните услуги - фокусът на предстояща конференция по проект SKILLS+На 30 ноември от 11:00 ч. онлайн ще се състои конференция на тема „Иновативните екосистеми като стимул за развитие на дигиталните услуги в селските райони“. Организатор на конференцията е Pannon Novum – унгарска неправителствена организация, специализирана в развитие и внедряване на иновации. Събитието ще се проведе на английски език и включва теми като:

  • мерки за подпомагане развитието на уменията с цел рестартиране на икономиката;
  • мотивации за преминаване към цифрово преструктуриране на иновациите в селските райони;
  • роля на цифровизацията във висшето образование

Програмата  може да  намерите тук:

Линк за регистрация  тук

Конференцията се организира в рамките на проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа. Проектът, с продължителност от 5 години, стартира в края на 2016г. като основната му цел бе да повиши конкурентоспособността на МСП чрез внедряване на ИКТ решения в ежедневните им бизнес дейности. Отличните резултати в края на изпълнението му през 2021г. доведоха до решение на консорциума от партньори да кандидатства за изпълнение на допълнителни дейности, които да подпомогнат МСП в условията на COVID пандемия. Проектното предложение бе одобрено за финансиране и предстоящата конференция се изпълнява в рамките на новите дейности, включващи обмяна на добри практики и провеждане на онлайн събития за подпомагане на работата на фирмите в условия на криза чрез стимулиране на цифровизацията.

 

 


23.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад