Назад

Международни експерти ще помагат на 15 родни компании да изнасят в чужбина


За първи път родни компании могат напълно безплатно да получат експертни насоки за развитие на своя износ от INSME – мрежата, работеща под егидата на ОИСР

Второто издание на обучителната програма на Export Hub Bulgaria, развиваща експортния потенциал на българските предприятия – ЕXPO2, ще се проведе в специално партньорство с Международната мрежа за малки и средни предприятия INSME.

Партньорството между двете организации ще предостави ексклузивна услуга за 15 предварително селектирани български МСП, които ще преминат през серия лекции с теоретична и практическа насоченост с участието на международни експерти на INSME.

Основни акценти в програмата, която е напълно безплатна за участващите компании, са определяне на приоритетни външни пазари за всяко предприятие, разработване на стратегия за навлизане, намиране на нови потенциални бизнес партньори и много други.

"Второто издание на обучителната програма ще бъде наистина специално благодарение на участието на лекторите на INSME, които имат богат международен опит в бизнес развитието и търговията по целия свят. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е пълноправен член на Мрежата и тази услуга става възможна именно чрез участието ни в тази мащабна организация", коментира Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП– публичната организация, инициатор на създаването на Export Hub Bulgaria.

Сред лекторите на ЕXPO2 ще се включат Андреа ди Анселмо – вицепрезидент на META Group Srl – компания, специализирана в консултирането относно политики и стратегии за иновации и предприемачество, управление на средства и други, Луиджи Бидоя – основател на иновативната компания Еxportplanning за развитие на износа чрез извличане и анализ на данни и разработването на ИТ инструменти за подпомагане на вземането на бизнес решения, както и Серджо Арзени – президент на INSME, Нава Софер – президент на базирания в Канада Международен алианс за търговия, и д-р Хамса Тота – основател и президент на базираната в САЩ Innovation Business Development (IBD) – компания, специализирана в подобряването на производителността при иновации на продукти.

Прозорецът за кандидатстване е отворен до 26 ноември, като отново задължително условие за участниците е да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. Програмата ще стартира в началото на 2022 г., а форматът и ще бъде хибриден.

При интерес компаниите следва да предоставят документи за кандидатстване през платформата www.b2bconnect.bg в срок до 26 ноември. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на онлайн интервю, в което ще си събеседват с експертно жури.

Export Hub Bulgaria е публично-частна инициатива, която работи за повишаването на експортния потенциал на българския бизнес.

Под егидата на Експортен хъб България се организират събития в страната с международен характер, като пълна информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg.

Зад ЕХБ застават:

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор
– София Тех Парк
– Българска агенция за експортно застраховане
– Асоциация на индустриалния капитал в България
– Българска стопанска камара
– Българска търговско-промишлена палата,
– Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
– Висше училище по застраховане и финанси
– Институт по икономическа политикаКлийнтех България
– М3 Къмюникейшънс Груп
– Българска консултантска организация
– Клийнтех България
– Българската стартъп асоциация
– Професионална асоциация по роботика и автоматизацияБРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите)
– Софтуерен университет


Линк

20.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад