Назад

БТПП участва във форум за сътрудничество Китай - Централна и Източна Европа

БТПП взе участие в 5-ия Форум на кметовете на столиците на страните от Централна и Източна Европа и Китай. По време на форума бяха засегнати следните теми: насърчаване на международния бизнес и търговия в ерата след пандемията и иновациите като двигател за бъдещото развитие на науката и технологиите.

Събитието бе модерирано от председателя на Стопанската камара на Сараево Муамер Махмутович. Изказвания по темите отправиха заместник-кмета на Сараево - Аня Маргетич, и Джан Йонгмин, председател на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, Пекин. Представени бяха и търговско-промишлени палати от Полша, Албания, Румъния, Северна Македония, Черна Гора и Латвия.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров взе участие във форума и подчерта нуждата от разширяване на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа след пандемията от Сovid-19. Той информира участниците за икономическата ситуация в България. Според проучване, проведено наскоро от БТПП, бизнесът очаква достъпът до енергия и суровини да бъде най-голямото предизвикателство през следващата година, заедно с несигурността относно промените в пазара на труда в резултат на недостига на квалифицирани работници и цялостното увеличение на разходите за труд .

Положително наблюдение е фактът, че бизнесът не приема изискванията за устойчиво развитие като отрицателен фактор за развитието на икономиката. Доминират опасенията за покачването на цените на енергията и суровините, които, за съжаление, се дължат на лоша оценка и неправилни национални и европейски политики в сектора – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Тодоров отбеляза положителния факт, че през първата половина на 2021 г. двустранната търговия между България и Китай отбеляза ръст от 35,2% на годишна база. Въпреки пандемията от Covid-19, бизнесът в двете страни работи в тясно сътрудничество.

По време на събитието бяха представени и конкретни компании от различните страни, които споделиха своите постижения, проблеми и предизвикателства. От България се представи компания от сектор транспорт.

 

 


18.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад