Назад

БТПП продължава дейността по проект RIDE

Бе проведена партньорска среща по проекта и набелязани предстоящи обучения
Проведе се партньорска среща по проект RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women/. Проектът има за цел подобряване възможностите на жените-мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални дейности и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество. Партньори по проекта са организации от Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия.

БТПП бе представена в срещата онлайн от Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ и Мирослава Маркова, главен експерт.

По време на срещата беше обсъдено изпълнението на дейностите по проекта във всяка от страните-партньори, като акцент бе поставен върху предстоящите обучения. Партньорите ще трябва да организират обучения по менторство, междукултурно, социално и трудово приобщаване на жени-мигранти, както и обучения по информационни и компютърни технологии.

В тази връзка БТПП ще организира две сесии за подбор на участници – жени -мигранти и бежанки в обученията в началото на следващата година, както и предстояща трудова борса, на която работодатели и жени-мигранти ще могат да се срещнат и да обсъдят възможности за наемане на работа.

БТПП ще информира допълнително за точните дати на провеждане на предстоящите събития. При наличие на интерес за участие може да се свързвате с: дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: interdpt@bcci.bgm.markova@bcci.bg и тел.: 02 8177 489.

 


24.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад