Назад

Партньорско събитие с Търговско-промишлената палата на СърбияБългарската търговско-промишлена палата бе домакин на виртуално събитие, организирано съвместно с Търговско-промишлената палата на Сърбия, по повод председателството на БТПП на Асоциацията на Балканските палати – АВС. Целта на събитието бе да се разгледат и обсъдят възможности за възстановяване на двустранните икономически отношения с оглед на кризата Ковид.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието и сподели, че двустранният стокообмен, взаимните инвестиции, както и броят на туристите от двете страни са силно повлияни от ограниченията заради пандемията. Според него добрите съседски отношения могат да допринесат за по-бързото възстановяване на нормалния бизнес поток и стокооборот.

Събитието е продължение на миналогодишната среща между двете национални търговски палати със същата цел – да се възобновят икономическите връзки между Сърбия и България.

Михайло Весович, директор от Търговско-промишлената палата на Сърбия също приветства участниците – над 40 представители на бизнеса от двете страни. Той се присъедини към Симеонов и подчерта, че много бизнес и икономически инициативи, открити за страните на Балканите, имат една цел – премахване на пречките пред бизнеса в региона.

Посланикът на България в Белград Н.Пр. Петко Дойков и посланикът на Сърбия в София Н.Пр. д-р Желко Йович подкрепиха събитието, коментирайки намаления търговски стокообмен, необходимостта от активност от страна на бизнеса за създаване на смесени компании, използване на предлаганите от индустриалните и свободни зони в двете страни възможности, както и поддържане на направените инвестиции, всички теми, подкрепяни от икономическата дипломация, водена от двете страни. Бе споменат и въпросът за ограничения достъп на сръбски граждани в България, от 15 септември 2021 г. поради Ковид, който има нужда от спешно решаване.

Пазарите на двете страни са много близки, допълващи се и предлагат реализация на стоки и услуги както в рамките на ЕС, така и на трети пазари.

Представители на Българската агенция за инвестиции и Сръбската агенция за развитие запознаха участниците с актуална информация за икономиките и средата за инвестиране в двете страни. Според тях дори и конкуренти в малки проекти двете страни могат да си сътрудничат в по-мащабни проекти за доставки и инфраструктура.

Повече от 30 инвестиционни проекта са били инициирани в България през 2020 година, като 7 от тях са за разрастване на вече съществуващи инвестиции в страната.

Очаква се Сърбия да постигне висок икономически растеж за 2021 г. -  7 %. Страната също има добри постижения за привличане на преки чуждестранни инвестиции, бидейки водеща в това отношение в Югоизточна Европа.

Събитието продължи с обмен на бизнес предложения от страна на участващите компании от двете страни от секторите: винопроизводство, инженеринг, мебелно производство, химическа промишленост, текстилна промишленост, металообработка, хранително-вкусова промишленост, информационни технологии и софтуер, строителство, търговия, консултантски и др. услуги.

Записът на събитието може да бъде получен допълнително. За контакт: interdpt@bcci.bg

При интерес за намиране на бизнес партньори в Сърбия българските компании могат да се свързват с БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, e-mail: interdpt@bcci.bg

 

 

 

 


22.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад