Назад

АОБР и „Има такъв народ“ обсъдиха спешни мерки за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и приоритети на Бюджет 2022Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и „Има такъв народ“ обсъдиха спешни мерки за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г. По време на проведената среща представителите на национално представителните работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ бяха категорични, че неотложна задача пред управлението е  компенсиране за небитовите потребители за свръхвисоките цени на електроенергията за месец декември, тъй като предвидените от служебния кабинет средства са само за месеците октомври и ноември тази година и вече не са достатъчни като размер предвид актуалните цени.  

По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на ценови шок. Това са малки, средни и големи предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, държавни и общински ведомства и предприятия и др. Ако не бъдат взети спешни мерки, АОБР счита, че може да се стигне до колапс – спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електроенергия. На срещата бяха коментирани и различни механизми за подкрепа през първото тримесечие на 2022 г., сред които отрицателно задължение към обществото, както и необходимостта за компенсиране на топлофикациите за цената на природния газ с цел недопускане на голям скок на цената на парното и топлата вода.

Работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще разчитат на „Има такъв народ“ за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията, ефективно управление на публичните предприятия и финанси. Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж.

Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия с голям спад в приходите, както и мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ, пряка подкрепа за инвестициите и иновациите в предприятията.

В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси, като предложението получи пълната подкрепа на „Има такъв народ“. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“.

Представителите на „Има такъв народ“ бяха категорични, че голяма част от приоритетите на работодателските организации присъстват в програмата им. Основни акценти те поставиха върху изработването на програмно бюджетиране, намаляването на регулациите за бизнеса, увеличаването на прага за регистрация по ДДС, въвеждане на електронно правителство, децентрализация на общините, въвеждане на необлагаем минимум, близък до нивото на средната заплата.

Сред другите обсъдени важни теми бяха търсенето на възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, преустановяване на административното определяне на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Всички участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да се ускори административната реформа и електронното управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България.

 


20.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад