Назад

Финална конференция по проект ERIAS

Представяне на резултатите от проекта за интегрирането на граждани на трети държави на пазара на труда чрез мобилизиране усилията на работодатели, социални и икономически партньори
Проведе се онлайн финална конференция по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци), в която беше представена информация за целите и резултатите на проекта в България за интегрирането на граждани на трети държави на пазара на труда чрез засилено сътрудничество и мобилизиране на работодатели, социални и икономически партньори.

Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който изрази удовлетвореността си от работата на Палатата и партньорските и организации за изграждане на мрежа за сътрудничество по въпросите за интеграция на бежанците и граждани на трети страни /ГТС/. Той сподели, че темата за интеграция на бежанците е особено актуална в рамките на ЕС и координацията между институциите е от особено значение. Симеонов благодари за партньорството на БТПП с Държавната агенция за бежанците, Български червен кръст, Върховният комисариат на ООН за бежанците  / ВКБООН / и др.

Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП и ръководител на проекта в България, представи дейността и резултатите от него, свързани с публикуването на наръчник за работодатели, брошура за ГТС и бежанци „Първи стъпки в България“, провеждането на семинари и обучения по предприемачество, български език и др.

Представителите на регионалните търговски палати в Хасково и Стара Загора, партньори по проекта, направиха детайлно представяне на проведените обучения в регионите, както и споделиха наблюдения от своята дейност - вж презентациите от ХТПП и от ТПП Стара Загора.

Елена Мариноти, представител на Formaper, координатор на проекта от Италия, представи резултатите от проекта в страните-партньори: Италия, Испания, Гърция и Франция. Като резултат от изпълнението на проекта бяха проведени 4 оценки на уменията, 25 обучения, 3 дейности по консултиране и ориентиране, над 500 предприятия са информирани и поканени да допринесат за дейностите, чрез 8 семинара, 2 проучвания, около 40 срещи и многобройни индивидуални контакти.

Представители на ВКБООН БългарияБългарски червен кръст, Каритас София, Асоциацията за развитие на София и Фондация „Мисия Криле“ направиха обзор на процеса на интеграция на бежанци и ГТС в България, на ролята на заетостта за интеграция, на трудовия пазар в България и условията за наемане на бежанци и ГТС в България. Представена беше дейността на Кариерния център на Каритас София, на  Бюрото за информация и услуги за ГТС в София, както и дейността на терен в Комплекса за социални услуги за семейства и деца в Стара Загора и Консултативния център за бежанци и мигранти в Харманли. Представен бе редът за получаване на разрешение за работа в България, документи за започване на работа, сътрудничеството с работодатели и др.

В рамките на конференцията бяха представени и истории за успешно интегриране на пазара на труда на бежанци и ГТС в България. Владимир и Таня от работилница „ Весели бонбони“ представиха дейността си и споделиха за пречките, които те са срещнали при започването си на бизнес в България.

 

 


18.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад