Назад

Иновациите в икономиката - огледало за стандарта на живот на гражданитеНа среща в БТПП кметът на Община Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов запозна председателя на БТПП Цветан Симеонов с развитието на Общината и заложените идеи за работа в областта на предприемачеството, иновациите и технологиите, околната среда, културата и туризма в полза на жителите на Общината. Община Елин Пелин е насочена към два приоритета - кръгова икономика и зелената сделка, която обхваща почти всички политики и области на социално-икономическия живот.

 

Председателят на БТПП от своя страна запозна гостите с дейността на Палатата, предоставяните услуги и възможности за съвместна работа. Цветан Симеонов подчерта, че БТПП е отворена и подкрепя всякакви предложения в полза на подобряване на бизнес средата, връзката наука-бизнес, засилване на работата с местните власти, идеи за инвестиции в страната, подобряване на законодателството и разработване на съвместни проекти.

 

Като следваща среща за разширяване на сътрудничеството между БТПП и Община Елин Пелин се планира запознаване с фирмите на територията на Общината и дискутиране с тях на често срещани проблеми и предизвикателства при реализиране на дейността им и присъствието им на българската и международна среда.

 

Участие в срещата взеха Андрея Щерев – председател на УС на Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии и Веселин Тодоров – управител на „ВВТ Инженеринг“ ЕООД.


10.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад