Назад

Национален информационен ден по проект RIDE

Работим заедно с партньори от 7 европейски държави
 

Българската търговско-промишлена палата представи в рамките на Работната група по интеграция, координирана от ВКБООН нов европейски проект - RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women/. Това е проект за подобряване възможностите на жените мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални дейности и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации представи дейностите, които ще бъдат извършени от БТПП в рамките на проекта. Сред тях са: информационни събития, сесии за наставничество и обучение на жени мигранти и бежанки, обучение по информационни технологии.

Дейностите по проекта ще създават увереност, самочувствие и капацитет у жените мигранти и бежанки, с помощта на инструменти за споделяне и подкрепа като фокус групи, кръгова методология и менторство.

Целеви групи на тези дейности са: жени мигранти и бежанки; специалисти човешки ресурси / работодатели; специалисти по кариерно ориентиране; учители / обучители; синдикати; институции и личности, ангажирани със създаване на местна, национална и европейска политика.

С помощта на партньори от 7 държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия) проектът е насочен към въздействие на национално и европейско ниво.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фонд убежище, миграция и интеграция на ЕС.

Предстои да представим информация за конкретните дейности. За контакт: БТПП, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg


26.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад