Назад

БТПП осигурява индивидуално обучение по GDPRБългарската търговско-промишлена палата, продължава да осигурява възможно най-добри условия на своите членове и българските фирми за спазване на изискванията за защита на личните данни.

Като си даваме сметка, че не всяка фирма, може да осигури служител с необходимите знания по защита на личните данни, БТПП Ви дава гаранция за качествени обучения от експерти с признати квалификации.

Предлагаме Ви възможност, чрез нашата партньорска организация „Асоциация за защита на личните данни" (АЗЛД),  да запишете свои служители за индивидуални обучения.

Нашият опит сочи, че индивидуалните обучения са най-ефективни и резултатни.

Това е причината, поради която БТПП и АЗЛД ви предоставят само този вид обучения.

Обученията ще позволят на вътрешен служител – определен по съвместителство с длъжността ДЛЗД, да изпълнява качественото своите функции като придобие знания и умения.

Какво представлява обучението:

Индивидуалното обучение при нас е съобразено със спецификата на Вашата организация/дружество, типовете данни и тяхното обработване.

По време на обучението:

- набляга се на областите, които трябва да подобрите (прави се входящ тест/оценка на нивото Ви при стартиране на обучението);

- се обсъждат реални/практически казуси, с които се сблъсквате във Вашата работа.

Обучението е с продължителност от 12 учебни часа, в рамките на два месеца.

Провежда се по предварително уговорена схема.

Предимството на индивидуалното обучение, че ще заплатите еднократна такса.

Цена на обучението: 1 200 лв. без ДДС.

Възможно е включване на втори участник от същата организация/дружество без допълнително заплащане.

За повече информация или записване, можете да се свържете с нас на имейл: gdpr@bcci.bg, events.dpa@mydata.bg или bulgaria.dpa@mydata.bg.

Напомняме, че БТПП ви дава възможност да се абонирате за услугата външно длъжностно лице по защита на личните данни.

Годишния абонамент за услугата включва експертно лице за контакт с надзорния орган.

За повече информация за тази услуга може да погледнете тук:

https://www.bcci.bg/gdpr-2019.html


15.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад