Назад

Среща с представители на Асоциация „Хидроенергия“Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с инж. Ивайло Йотов и Радослав Славов, в качеството им на представители на Асоциация „Хидроенергия“. Акцент в разговора бяха проблемите, пред които са изправени от бранша, и нуждата от спешна законодателна промяна. С направените изменения в нормативните актове е възможно работещите ВЕЦ да останат без разрешителни за водоползване. От асоциацията апелират за спешна законодателна инициатива, с която да не се възпрепятства експлоатацията на работещите ВЕЦ и те да продължат да произвеждат възобновяема енергия.

На срещата също така беше обсъдена възможността за съвместно сътрудничество с цел подобряване на бизнес климата в България, както и необходимите стъпки за разрешаване на проблемите, пред които е изправен браншът.

 


09.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад