Назад

Активизиране на деловите контакти България - Молдова

Н. Пр. Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланик на Молдова в България, и Валериу Маня, втори секретар в Посолството на Молдова в София, посетиха Българската търговско-промишлена палата и проведоха среща с председателя на Палатата.

В разговор с председателя на БТПП дипломатите представиха информация за предстоящия Молдовски търговски форум, организиран от Търговско-промишлената палата на Република Молдова, който ще се състои в периода 28 – 30 април 2021 г.

Бе предоставена информация относно приватизацията на редица държавни компании в Молдова, работещи в области като: металообработваща промишленост, поддръжка на пътна инфраструктура, туризъм и хотелиерство, селскостопански машини и техника и др. Списък на предприятията може да бъде намерен тук.

При интерес допълнителна информация може да бъде получена в Агенцията за публична собственост до 30 април 2021 г.

Събеседниците обмениха информация относно мерките в помощ на фирмите по време на Ковид – кризата , като председателят на Палатата представи опита на България в тази област. В Молдова не се осигурява финансова подкрепа на компаниите, тъй като икономическите субекти в страната не са прекъсвали работа. Въведена е възможност за отлагане на плащания към банкови институции.

Бе направен и преглед на търговско - икономическото  и инвестиционно сътрудничество между двете страни.

По информация от Министерството на икономиката позитивна новина е, че за първото полугодие на 2020 г. износът се е увеличил с 16,0% (над 5 млн. щ.д.), а вносът с 12,6% (около 3,2 млн щ.д.).

Основният дял при износа (21%) имат нефтени масла и масла от битуминозни минерали, които за периода са с увеличение от 142% до ниво от 7,8 млн. щ.д.,следвани от лекарствените медикаменти с 9,4% от износа, съответно 3,5 млн. щ.д. и пластмасови едножични влакна – 4,2% или 1,6 млн. щ.д. (увеличение с близо 110% спрямо същия период през 2019 г.).

С над 44% най-широко застъпеният сегмент от вноса заемат семена от слънчоглед, (12,8 млн. щ.д.), следвани от жици и кабели 10,5% от вноса (3,04 млн. щ.д.), валцдрат с 10,2% от вноса (2,9 млн. щ.д.), етилов алкохол – 8,6% от вноса или 2,5 млн. щ.д. и захар от захарна тръстика или от цвекло с 8,4% от вноса или 2,4 млн.щ.д.

При желание за сътрудничество с фирми и организации от Молдова моля да заявите интерес в БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации,е-мейл: interdpt@bcci.bg.

 


09.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад