Назад

Практическо обучение за използване на Access2Markets

Портал на ЕК - важен нов инструмент за улесняване на търговията
На 28 април 2021г. от 9 до 13 часа (българско време) ще се състои дистанционен семинар за практическото използване на електронния портал Access2Markets. Порталът е наличен на адрес https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/).

Семинарът ще се проведе на български език и е предназначен преди всичко за българските бизнес организации и предприятия.   Участието е безплатно.

За участие е необходима предварителна регистрация  ТУК.

Технически изисквания за осъществяване на достъпа чрез платформата WebEx:  наличие на компютър, свързан с Интернет и браузър  (например Microsoft Edge или Google Chrome). 

Непосредствено преди семинара, на регистрираните лица ще бъде изпратен линк за връзка чрез платформата WebEx. 

 

Контекст

Европейската комисия разработи нов портал, който по-добре да служи на европейските търговски компании, особено при търговия с трети страни. 

Целта на създаването на този портал е да подпомогне малкия бизнес при търговията му  със страни извън ЕС като се възползва максимално от търговските споразумения на ЕС. Порталът предоставя следната информация за продукта предмет на търговия:

  • тарифи и данъци, такси
  • митнически процедури
  • правила за произхода
  • пречки пред търговията
  • изисквания към продуктите
  • статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

Порталът е предназначен както за неопитни, така и за опитни  потребители и предоставя практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства, уроци, видео препоръки на успешни малки и средни предприятия, които търгуват в световен мащаб. Освен това разполага с инструмент за разбиране и прилагане на правилата за произход /ROSA/, който филтрира и обяснява правилата и предлага персонализиран контролен списък. Информацията е достъпна на всички официални езици на ЕС.

По своята същност порталът Access2Markets е изчерпателно обслужване на едно гише, създаден за улеснение на по-малките компании. Той предоставя на бизнеса персонализирана информация за условията за търговия с конкретен продукт предмет на износ или внос.

Следната видео презентация  дава обща представа за основните възможности на портала.

 


14.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад