УСЛУГИ - GDPR (лични данни)

АНАЛИЗИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Препоръчано за:

Компании/ организации, които все още не са предприели никакви действия или искат да предприемат допълнителни действия по съобразяване на дейността си със законодателството за защита на личните данни и са взели решение да не назначават/ определят ДЛЗД.

Ако компанията/ организацията Ви е взела решение за определяне на ДЛЗД (независимо дали вътрешен или външен служител), препоръчваме да погледнете следващите две предложения.

Цена от 900 лв

./определя се след попълване на въпросник/
Научете повече
  
АУТСОРС НА ФУНКЦИЯТА НА ДЛЗД
Препоръчано за:

Онлайн магазини
Училища
Детски градини
Хотели
Юридически лица с нестопанска цел
Дистрибуторски компании
Компании – производители, в които работят над 250 служители
Строителни компании, с над 250 служители персонал
Магазини (Вериги) за продажба на стоки
Други организации, за които е задължително или искат да имат длъжностно лице по защита на данните

Пакет „Основен“

1200 лв годишна такса

/заплаща се еднократно/

 

Пакет „Цялостно поемане на функциите“

350 лв месечна такса

/определя се след попълване на въпросник/

Научете повече за пакет "Основен"   Научете повече за пакет "Цялостно поемане на функциите"
  
СЪДЕЙСТВИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВЪТРЕШНО ДЛЗД
Препоръчано за:

Държавни институции
Общини
Болници
Агенции за недвижими имоти
Големи компании
Технологични компании
Други организации, които вече са определили вътрешно длъжностно лице по защита на данните

Годишна такса

1400 лв

/заплаща се еднократно/

Научете повече