Назад

Онлайн форум за насърчаване икономическото сътрудничество между България и Пакистан

Бе подписано Споразумение между двете палати за създаване на Смесен Бизнес съвет
Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на пакистанските търговско-промишлени палати създават Смесен бизнес съвет. Над 20 български компании проявяват интерес да участват в работата на съвета, чиято основна цел е задълбочаване на двустранните икономически отношения. Това стана ясно по време на виртуално събитие, организирано от двете палати с активното съдействие на Посолството на Пакистан в София.

Н.Пр. Мариам Афтаб, посланик на Пакистан в нашата страна, сподели мнение, че скромният стокообмен между България и Пакистан има нужда от насърчителни мерки, тъй като съществува дългогодишно сътрудничество между двете страни /дипломатически отношения от 1965 г./ и е налице интерес от страна на фирмите, доказателство за което е включването на  90 участника от двете страни в събитието. Фирмите представиха свои бизнес оферти в области и продукти като:  текстилна промишленост, медицински изделия и оборудване, фармацевтична промишленост, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, инженеринг, химическа промишленост, козметика, порцелан и керамика, спортни и др. стоки. Запитванията от пакистанските фирми може да видите тук.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че България е страна на възможностите поради осигуряването на достъп до пазара на ЕС, изгодните условия за правене на бизнес и отличните контакти със съседни и по-далечни страни по пътя на коприната. Пакистанският пазар има голям капацитет с над 216 млн. жители и растяща средна класа с добри потребителски възможности.

В рамките на събитието двете палати подписаха Споразумение за създаване на Смесен бизнес съвет с участието на фирми от България и Пакистан. Те се договориха и за подготовка и осъществяване на поредица от виртуални събития за бизнеса в различни сектори, вкл.   виртуални изложби.

Калина Георгиева, гл.секретар на Българската агенция за инвестиции, очерта характеристиките на българската икономическа среда и условията за правене на бизнес /презентация/.

Партньорите от Агенцията за развитие на търговията на Пакистан също представиха силните страни на икономиката на страната, както и направиха обзор на водещите продукти в двустранната търговия и маркираха стоките с потенциал за включване в нея. Пакистанските специални икономически зони и условията за чужди инвестиции бяха включени в отделна презентация.

При интерес за установяване на контакт с партньори от Пакистан можете да се свързвате с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg, както и Посолството на Пакистан в София, Mr. Omer Manzoor Malik, Tel: 00359-877768855, e-mail: parepsofia@gmail.com, omermanzoor@mofa.gov.pk

 

 


07.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад