Назад

Еволюцията на баркода и значението му за потребителя Цвета Братанова, CEO, GS1 БългарияБаркодът съдържа идентификационен номер, който е нещо като ключ за достъп до информация, намираща се в базата данни. Ако няма място зад него, на което информацията да бъде съхранена, прочитането на баркода би предоставило само цифри, които нямат значение. Повече по темата разказа Цвета БратановаCEOGS1 България, в интервю за репортера Велина Велинова, излъчено в рубриката “Bloomberg TV Bulgaria Интервю”.

Братанова посочи, че при дигиталния паспорт идеята е информацията да е налична в база данни и чрез сканирането на баркода да се направи връзка с нея, за да може потребителят да я получи в достъпен за него формат.

“Чрез баркода и сканирането му се достъпва дадена информация”.

Гостът разказа повече и за GC1 стандартите, като отбеляза, че те са свързани с дигитализацията. По нейни думи сред секторите, в които те са застъпени, са търговията на дребно, здравеопазването, транспорта и логистиката, общественото хранене.

“Прилагането на тези глобални стандарти има най-голямо значение за веригата на снабдяване”.

По отношение на опитите за фалшифициране Братанова обясни, че се работи много активно за предотвратяването им на глобално ниво.

“През април у нас ще бъде стартирана платформа от глобални регистри. В регистъра ще може да се прави проверка дали даден баркод принадлежи на дадена фирма... Услугата вече активно се използва от Amazon”, обяви тя.

Братанова отбеляза, че скоро у нас ще се предлага и приложение, което позволява на доставчиците да въвеждат данните си на едно място и търговските вериги да имат достъп до тях, тъй като към момента всяка верига има собствени изисквания за формата на данните.

“Това са стандарти, които имат за цел да облекчат работата, да повишат ефективността в бизнес отношенията, да осигурят оперативна съвместимост, да помагат за осигуряване на производителност, да намалят ръчния процес на работа и броя на грешките, които се допускат”, отбеляза гостът.

“Всичко е в сферата на повишаване на ефективността и бързината на процесите”.

“Тези стандарти много често се свързват с темата за кръговата икономика. Те могат да позволят проследяването на пътя на един продукт от създаването до рециклирането му”, добави Братанова.

Целият разговор може да се види в следното видео.


24.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад