Назад

Икономически ориентирана мисия започва посланик Маргарита Ганева

Маргарита Ганева, новоназначеният български посланик в Полша се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата. Дискусията бе ориентирана към преглед на отношенията между търговско-промишлените палати от двете страни, които партнират дългосрочно и с отлични резултати. Подкрепа е налице както в национален, така и в европейски план в рамките на Европалати. Цветан Симеонов и Маргарита Ганева обсъдиха и отношенията между двете страни в Инициативата Три морета.

Посланик Ганева посочи, че мисията й ще бъде изключително икономически ориентирана. Наскоро отвореното национално туристическо представителство на България във Варшава има за цел насърчаване на сътрудничеството в туристическия сектор, макар че точно този бранш коренно се променя заради пандемията от Ковид 19. Ще се търсят инвестиции в двете посоки, както и допълване на икономиките.

Симеонов предложи пълно сътрудничество от страна на Българската търговско-промишлена палата. Оцени високо и взаимодействието със Службата по търговско-икономически въпроси на България във Варшава.

При интерес към полския пазар фирмите могат да се свържат с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8177 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

По информация от Министерството на икономиката през първите девет месеца на 2020 г. износът на български стоки за Полша възлиза на 497.412 млн. евро и бележи увеличение с 5.6%. Вносът е на стойност 816.136 млн. евро, със спад от 2.9%. Общият стокообмен възлиза на 1313.548 млн. евро, като има незначителен ръст от 0.1%, а салдото е отрицателно с -318.724 млн. евро. Полша е на десето място сред външнотърговските партньори на България.

През 2019 г. стокообменът възлиза на 1793,726 млн. евро с отрицателно салдо. Като цяло двустранната търговия се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции, и с устойчив растеж през последните години.


16.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад