Назад

Среща между АОБР и ВМРОНа среща между Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и ВМРО бяха обсъдени приоритети, които са основополагащи за подобряване на икономическата и социална средата на България. Това е поредната среща между работодателите и представителите на партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шансове за участие в следващия парламент.

По време на срещата бяха представени приоритетите на АОБР за 2021 г., като част от тях са запазване на съществуващият данъчен модел, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“, приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото.

От страна на Българска търговско-промишлена палата участие взеха Васил Тодоров - главен секретар, и Виктория Славчева – експерт-юрист.

В рамките на срещата Васил Тодоров представи приоритетите на АОБР в раздел Човешки ресурси, като акцентира върху отмяна на задължението на работодателя да заплаща на работника/служителя обезщетение за първите три дни на временна неработоспособност; въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители; прилагане на политики за задържане на работници, завърнали се от чужбина, поради кризата от Ковид-19; продължаване промените във висшето образование чрез обвързване на финансирането на учебните заведения и план-приема с реалните нужди на икономиката, и др.

На срещата бяха обсъдени и други възможности за подкрепа на бизнеса, като: развитие на капиталовия пазар, отпадане на данък дивидент, намаляване на данъка на едноличните търговци от 15% на 10% и др.

 


16.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад