Назад

Проект VOJEXT ще финансира пет иновативни проекта в областта на когнитивната роботика

На 11 март се проведе информационен уебинар относно отворената покана за набиране на проектни предложения в сферата на когнитивната роботика по проект VOJEXT. В уебинара взеха участие близо 40 представители на иновативни фирми и научно-изследователски организации от Европа. България беше представена с участници от Института по роботика към БАН, Българска работодателска асоциация „Иновативни технологии“, софтуерните фирми NearSoft и StepSoft и др.

Събитието имаше за цел да запознае потенциални кандидати с основна информация за проекта и отворената покана. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

В рамките на поканата ще бъдат финансирани 5 проекта, които предлагат решения на едно от 5 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Проектите трябва да са насочени към решаване на предизвикателства в областите виртуална реалност, строителство, навигация и други.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат  експертна подкрепа от международни ментори за реализиране на своите идеи.

Кандидатстването е отворено за период от два месеца - от 1 март до 30 април 2021 г., като то се извършва електронно, чрез специално разработената за целта платформа. Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., и ще продължи между 9 и 12 месеца.

Повече информация относно поканата, процедурата за кандидатстване, технологичните предизвикателства и необходимите документи могат да бъдат намерени на този  адрес. Кратък рекламен видеоклип за поканата, може да бъде изгледан тук. Предвижда се да бъдат проведени още два уебинара, които да предоставят повече информация на потенциалните кандидати.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности, БТПП ще продължи да разпространява редовно информация за отворената покана и други предстоящи проектни дейности. За целта можете да посетите официалния уебсайт на проекта – https://vojext.eu/, да последвате страниците на VOJEXT в социалните мрежи (FacebookTwitterLinkedIn), както и да се абонирате за канала ни в YouTube

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

Повече информация относно проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 556/553, както и по ел. поща: projects2@bcci.bg , projects3@bcci.bg

 


12.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад