Назад

Имате нужда от LEI код!

За фирмите и лицата, участващи на пазара с финансови инструменти


Сдружение GS1 България е официален агент за получаване и подновяване на LEI код (LEI Legal Entity Identifier/ Идентификатор на юридическото лице), като по този начин помага на заинтересованите лица да отговорят на регулаторните изисквания.

LEI е уникален буквено-цифрен код, 20 знака и е базиран на ISO стандарт 17442. Кодът служи за идентификация на лицата, участващи в пазарите с финансови инструменти, в т.ч. покупка или продажба на акции, облигации, варанти, държавни ценни книжа и деривати. Инвестиционните посредници трябва да получават LEI кодовете от своите клиенти, преди да предоставят съответните услуги.  Съгласно Регламента, за част от финансовите инструменти, финансовите институции трябва да декларират пред своите надзорни органи всички транзакции на клиентите.

Международната организация GS1 има дългогодишен опит (повече от 40 години) в уникалната идентификация на продукти и юридически лица в различни сектори. Организацията разполага с глобална мрежа от представителства на местно ниво, които оперират в 115 страни по света.

GS1 България като РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ на GS1 (официално акредитирана от GLEIF за издаване на LEI кодове) съдейства на фирмите и лицата, участващи на пазара с финансови инструменти, за получаването на необходимия идентификатор. Таксата за издаване на LEI код е 89 евро, а за подновяване – 59 евро.

Лице за контакт за издаване или подновяване на LEI код: В. Михайлов, експерт, Сдружение GS1 България, тел. 0888 92 21 98, имейл: lei@gs1bg.org

За GS1
Сдружение GS1 България е едно от общо 115 Национални организации GS1 по света, представители на международната нестопанска организация GS1. Дейността на GS1 е насочена към разработване и поддържане на най-широко използваните глобални стандарти за ефикасна бизнес комуникация. Най-разпознаваемият стандарт е баркодът, който е определен от Би Би Си като „едно от 50-те неща, изградили световната икономика“. Стандартите GS1 подобряват ефикасността, безопасността и прозрачността по веригите за доставки в повече от 25 сектора. Над 1.5 милиона фирми, които използват стандартите в своята ежедневна работа, и повече от 6 милиарда транзакции, които се извършват дневно, допринасят GS1 да създава общ език, който подкрепя оперативната съвместимост между различни системи и бизнес процеси по цял свят. Научете повече на www.gs1.org

 


24.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад