Назад

В БТПП завърши ново арбитражно обучениеВ края на ноември в БТПП., приключи 3-месечен курс на обучение по въпросите на арбитража с провеждане на симулирано арбитражно заседание, Двадесет и един млади юристи ще получат сертификати за успешно завършено обучение. Това е четиринадесето обучение организирано от Арбитражния съд при БТПП.

Занятията се проведоха при изключителен интерес от страна на участниците - студенти от юридическите факултети, действащи адвокати и юрисконсулти, независимо от променливата епидемиологична обстановка на територията на Република България, както и приетите противоепидемиологични мерки със Заповеди на Министъра на здравеопазването. За участниците в курса се прилагаха мерки и правила, въведени със Заповеди на Председателя на БТПП, както и за първи път бе създадена възможност за провеждане на онлайн занятия.

Лектори в обучението бяха изявени висококвалифицирани арбитри с богат професионален опит, съчетан с дългогодишна преподавателска дейност в юридическите факултети в страната - Председателят на АС при БТПП г-н Благовест Пунев и Зам. Председателите г-жа Ружа Иванова, г-н Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, почетния Председател проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова.

Курсът включваше 12 модула по три часа, освен теоретичната си насоченост се отличи и с представените случаи от практиката, с който материала стана по-достъпен и интересен за слушателите.

Пред участниците бeше представена възможността на търговските дружества да използват  институционалния арбитраж като по–бърз, по-евтин и по–конструктивен способ за разрешаване на възникналите помежду им спорове и която възможност е по-добрият вариант за инвеститорите, който в годините е доказал предимствата си.

Арбитражът е една от дейностите на БТПП, които са изцяло в услуга на бизнеса. Лекторите обърнаха внимание на нарастващата нужда от млади специалисти с експертна юридическа подготовка, които да подпомагат търговците в желанието им да използват арбитражното производство, като им показват процесуалните особености.  

Инициативността, дисциплината и желанието за допълнително образование на всички участници в проведения курс, бе повод за задоволство от страна на Ръководството на АС при БТПП и на БТПП.

Поради съществуващия интерес АС ще продължи да провежда обучения. Тези, които желаят да се включат, следва да заявят интерес на <acourtsc5@bcci.bg> за да бъдат поканени, когато условията позволят отново да се провеждат ефективни обучения.


01.12.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад