Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание



Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе на 27 ноември онлайн заседание.

Правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

Бяха представени основните акценти и параметри на четирите стълба на Плана – Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България.

В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров отбеляза, че Планът е съобразен с актуални и бъдещи тенденции, а именно пост-ковид периода, съпровождащ Зелената сделка, стимулиране на иновациите и свързаността на компаниите и институциите. Той изрази позицията на Палатата по съответните структурни елементи на Плана, като акцентира на необходимостта от изменение на ПМС 61/2020 с цел премахване на рестрикциите относно участието на университети в публично-частни партньорства, нуждата от предвиждане в Плана на значителен ресурс за технологична модернизация на предприятията и необходимостта от ползването на глобални стандарти за идентификация и електронен обмен на данни при цифровизацията. Предложенията и бележките на БТПП – в Становището ТУК.

Допълнително социалните партньори обсъдиха постъпило предложение от КНСБ и АИКБ за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно регламентиране на компенсации за работниците и предприятията при принудителен престой не по вина на работодателя при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 


28.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад