Назад

България прие от Естония председателството на Инициативата „Три морета“

На състоялия се в Талин виртуален форум на Инициативата „Три морета“ бяха представени позициите на държавните глави на 12 европейски страни по приоритетите на инициативата: енергетика, транспорт и дигитална инфраструктура. Екип на БТПП участва  във форума.

Събитието, домакинствано от Естония, обхвана теми, свързани с международни проекти в трите приоритетни области в региона на Трите морета – Балтийско, Средиземно и Черно море.

Домакините представиха своя опит за изграждане на умна свързаност, с редица примери за ефективно използване на инфраструктурата.

Президентът на Естония Керсти Калюлайд подчерта, че през 2020 г. инициативата е придобила по-голяма практическа насоченост е по-видима. Това се дължи и на създадения Инвестиционен фонд, чиято цел е да подкрепя и финансира проекти от взаимен интерес, отново в областите енергетика, транспорт и дигитални технологии.

Следващата държава, която ще бъде начело на Инициативата „Три морета“ през 2021 г. е България. В Талин президентът Румен Радев прие от естонския президент Керсти Калюлайд домакинството на инициативата за регионално сътрудничество. Според Радев, страните могат да постигнат равномерно разпределение на ресурсите си, ако създадат устойчиви връзки в целия регион между университетите, научните институти и научно-изследователски звена от млади хора. Затова един от приоритетите на българското домакинство ще бъде развитие на образователна и научна свързаност. Целта е в сферата на транспорта, енергетиката, науката да се намерят интелигентни решения за бъдещето на базата на съвместните проекти, разработвани от научно-изследователските екипи и младите хора от региона. Държавите от Инициативата могат, обединявайки усилията и потенциала си да постигнат силна енергийната, транспортна и дигитална свързаност, заяви българският държавен глава.

Президентът Радев обяви, че България ще продължи да развива механизми за подобряване на процеса по взимане на решения, заедно със своите партньори в рамките на „Три морета“. По този начин се цели привличане на още държави към Инвестиционния фонд, както и международни финансови институции и представители на частния сектор. Като най-големи предизвикателства той посочи определянето на критерии за печелившите проекти и създаването на ясни механизми за отпускане на финансиране. Той призова към повече реални действия, които ще са от полза както на отделните държави, техните правителства, така и на бизнеса.

Инициативата има силна трансатлантическа подкрепа от страна на САЩ. Във форума се включи Кейт Крач, секретар за икономическо развитие, енергетика и околна среда на САЩ.

Google обяви, че ще инвестира 300 млн.евро за мултиплициране на естонския подход за дигитална интеграция на транспорт и енергетика в 12-те страни от Инициативата.

Българската търговско-промишлена палата, като част от мрежата от ТПП в рамките на Инициативата „Три морета“, ще продължи да информира за актуалните теми в региона.

 

 

 


21.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад