Назад

В момент, когато правителството декларира голям набор от мерки в подкрепа на бизнеса, не се правят елементарни и логически неща в подкрепа на малките и средните предприятияБългарската търговско-промишлена палата (БТПП), разгледа проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година и изразява следното становище:

БТПП е категорично против кратките срокове за разглеждане на толкова важен за обществеността и бизнеса закон какъвто е закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По отношение на пазара на труда, БТПП е категорично против административното увеличение на минималната работна заплата с 6,6%, което води до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5%, във времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все още не приет механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с ратифицираната от България международна конвенция 131 на МОТ, Както и остава открит въпросът за премахване на минималните осигурителни прагове, което е изкуствена допълнителна тежест за бизнеса. В тази връзка Палатата не подкрепя служебното определяне на МРЗ, предвид предприетите действия от страна на социалните партньори за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Още повече при спад на икономиката не само за страната, а и в световен мащаб увеличението на МРЗ не отчита никави икономически индикатори, които трябва ясно да отразяват увеличението на МРЗ. В момент когато правителството декларира голям набор от мерки в подкрепа на бизнеса, елементарни и логически неща, които могат се направят в подкрепа на малките и средните предприятия не се правят.

ТЕКСТ на писмото до Управителя на НОИ (в doc)  в (PDF)


20.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад