Назад

Предложения на търговските палати, Европейската комисия и Европейския парламент за нуждите на малките и средни предприятия в ЕвропаПървото от серия събития, организирани от Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ се проведе, на тема: „Осигуряване на екосистема, подходяща за възстановяването на МСП“. Виртуалното събитие, ръководено от главния изпълнителен директор на асоциацията Бен Батърс представи гледните точки на търговските палати, Европейската комисия и Европейския парламент относно нуждите на малките и средни предприятия в Европа в момента, необходимите действия от страна на институциите, както и допълнения към Стратегията за МСП.

Жилбер Стимпфлин, председател на ТПП Гранд Ест, Франция и председателстващ групата за МСП в Европалати направи следните предложения – бизнес организациите, институциите на европейско и национално ниво, както и съответните правителства да са последователни, конкретни и в помощ на МСП в настоящия тежък момент. Политиките, които се изготвят, трябва да включват и МСП, да предвиждат не само помощ за иновативните и стартиращите, а за всички малки и средни предприятия, които формират гръбнака на икономиката на Стария континент. Той призова за поддържане на честната конкуренция, осигуряване на прозрачност при всички действия, свързани с МСП и още по-активно ангажиране и използване на създадените от ЕС лостове като Enterprise Europe Network, European Innovation Network и т.н. за съдействие точно на МСП. Стимпфлин подчерта, че ТПП са готови да работят тясно с Европейската комисия за изготвяне на правилните политики по отношение на МСП.

Кристин Шрайбер, директор Политика за МСП в Европейската комисия също участва в дискусията. Тя сподели, че ще успеем заедно за постигнем целите на Европа за зелената икономика, за иновациите, за дигитализацията и т.н. само с участието на МСП. Шрайбер подчерта, че МСП са във фокуса на много европейски документи, не само Стратегията за МСП и изрази надежда националните планове за възстановяване също да се фокусират и специализират върху малките и средни предприятия.

Представителят на Европейският парламент Жосиан Китаяр се обърна към участниците и заяви, че предизвикателствата от пандемията още повече подчертават нуждата от улеснен и ясен достъп до финансиране за МСП.

Тя говори и за социалния аспект на настоящата КОВИД 19 криза, тъй като зад етикета „малко и средно предприятие“ стоят предприемачи, техните служители и семейства, които също имат нужда от подкрепа.

Китаяр изрази мнение, че финансирането и инвестициите трябва да бъдат разпределени по приоритетни сектори, особено образованието. Тя настоя и за извършване на така дълго обсъжданите реформи с цел намаляване на административната тежест за МСП.

Представители на търговски палати от цяла Европа задаваха въпроси на участниците в дискусията и получиха техните експертни отговори.

Очаквайте следващите събития от серията REBOOTING EUROPE.


13.10.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад