Назад

Включете се в онлайн проучване „Нуждите на МСП от обучение по дигитални умения“

БТПП провежда онлайн допитване (електронен формуляр тук) до фирми и предприемачи относно нуждите им от дигитални умения. Анкетното проучване цели да събере и систематизира информация по две основни теми, засягащи дейността на МСП: (1) Коронакриза, пандемия и дигитализация и (2) Оценка на образователните потребности от цифрова грамотност на предприемачите и техните служители.

Любезно Ви молим да се включите в тази кратка анкета, която ще ви отнеме не повече от 5 минути. Крайният срок за попълване на информацията е 31 юли 2020г.

Резултатите от проучването ще послужат при разработването на обучителни курсове по проект CVETNET, които ще окажат голяма подкрепа за повишаване на дигиталните знания на МСП. Очаква се учебните модули да стартират в края на 2020г. като основните теми ще бъдат: IT сигурност, дигитални инструменти за он-лайн презентиране и комуникация, информационна грамотност и др. Резултатите ще бъдат съобразени с различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения.

Очакваното въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за квалификация и  преквалификация на служителите в МСП в областта на дигиталните умения. Същото  ще доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.

Онлайн допитването е част от изпълнението на дейностите по проект CVETNET, който стартира в края на миналата година и  се изпълнява от БТПП в консорциум от 7 организации от 4 страни - Австрия, България, Чехия и Испания. Палатата е водеща организация по работен пакет, свързан с  разработка на план за мониторинг и оценка на постигнатите резултати.

За допълнителна информация:
Уебсайт на проекта: https://cvetnet.com/
Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
Тел.: 02/8117556
E-mail: projects@bcci.bg  

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

 


15.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад