Назад

Международно партньорство със Световната федерация на търговски палатиСветовната федерация на търговските палати към Международната търговска камара / ICC World Chambers Federation/ обяви резултатите от електронните избори за Генерален съвет на организацията за периода 2020-2022 г.

Българската търговско-промишлена палата, като член на международната организация подкрепи активните си партньори – ръководители на търговски палати от Австрия, Румъния, Русия и Турция, и те бяха избрани сред 20-те члена на Генералния съвет.

Може да се запознаете със състава на новия Генерален съвет на Световната федерация на търговските палати тук.

Световната федерация на търговските палати към МТК, ръководена от председателя Хамад Буамин /от 2019 г./ и президент на ТПП Дубай, насърчава и подкрепя търговските палати от цял свят да подпомагат глобалната търговия и да способстват за локалното развитие на частния сектор и постигането на устойчив растеж. Глобалният съвет на федерацията формира и развива стратегическите насоки и услугите на организацията.

Международната търговска камара е най-голямата в света организация на бизнеса. Тя обхваща повече от 6 млн. бизнес структури в над 100 страни.  Мрежата от търговско-промишлени палати по света представлява повече от 40 млн. компании с над 1 млрд. заети.


13.01.2020 г.
Назад