Назад

Новоназначеният посланик на Чешката Република посети БТППН.Пр. Люкаш Кауцки, извънреден и пълномощен посланик на Чешката Република у нас, разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участва и Петър Вавра, първи секретар, заместник-посланик.  

Дискутирано бе актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между двете страни. Симеонов запозна дипломатите  с членството на Палатата в международни организации, функционирането на Търговския регистър на БТПП и Арбитражния съд към Палатата.

БТПП има подписано споразумение за сътрудничество с Чешката търговска палата от 2004 г., като двете организации са дългогодишни партньори на европейско и национално ниво.  По време на разговора бе констатирано наличието на неизползван потенциал за икономическо сътрудничество - в тази посока БТПП и екипът на посолството ще обединят усилията си.

-----------------------
Чехия е сред десетте най-големи преки инвеститори в България в отрасли като енергетика, телекомуникации, машиностроене и транспорт. През последните години се наблюдава стабилен ръст на стокообмена, като през 2018 г. отбелязва рекордно ниво от 1 369 млн. евро, спрямо 543 млн. евро през 2007 г.

По данни на Министерството на икономиката, има потенциал за повишаване на българския износ в следните области:

  • Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили)
  • Електроника и електротехника
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Текстилна и трикотажна промишленост

19.12.2019 г.
Назад