Назад

Пътят на копринатаМеждународната търговска палата „Пътят на коприната“ (SRCIC) проведе своя годишен форум през декември 2019 г. в град Сиан в Китай. Над 400 делегати от 73 страни от региона на инициативата „Един пояс – един път“ взеха участие в събитието. Сред членовете на SRCIC е и Българската търговско-промишлена палата.

Обединени от темата на форума за взаимноизгодното сътрудничество, експерти дискутираха въпроси, свързани с възможностите, които предлага инициативата „Един пояс – един път“ относно изграждането на открита и диверсифицирана световна икономика, както и споделено общо бъдеще.

Представители на ТПП по „Пътят на коприната“ приеха декларация за изграждане на отворена световна икономика, включваща следните инициативи:

1) Съвместна работа за създаване на отворена световна икономика и поддържане на високо икономическо развитие чрез обединяване на възможностите на бизнеса;

2) Осъществяване на технически обмен и сътрудничество за разширяване на потенциала на иновациите в бизнеса;

3) Насърчаване либерализацията на търговията и инвестициите, както и подпомагане и съвместно изграждане на споделена световна икономика;

4) Поддържане на глобална система за свободна търговия, основана на правилата на Световната търговска организация и насърчаване на бизнес среда, базирана на пазарни принципи, водени от закона и според международните стандарти;

5) Стимулиране на личностния обмен за изграждане основите на приобщаване, доверие и сътрудничество.

След форума се проведе общо събрание и среща на борда на Международната търговска палата „Пътят на коприната“. Настоящият президент на организацията Лу Джианжонг бе преизбран.

Форумът бе повод за поставяне началото на няколко проекта на организацията, сред които са създаването на Слънчев фонд за Китайската фондация за мир и развитие, Фонд за развитие „Пътят на коприната“ и Международна платформа за търговия с произведения на изкуството Yijia.

Организацията връчи награди на партньори, членове и съмишленици.

БТПП ще продължи да информира за възможностите, които членството й в SRCIC предоставя на български фирми.

 

 


02.01.2020 г.
Назад