Назад

Очакваме вашите иновационни идеи и разработки По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП през април месец 2020 г. ще се проведе седмото издание на „Конкурса за иновации“.

Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“, „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“.

Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Кандидатстването вече стартира официално. Бихме искали да Ви поканим да се включите, представяйки Вашите иновационни идеи и разработки!

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

Оценката ще бъде извършена по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации.

Отличените на първо място проекти/фирми/старт ъпи в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9, през месец май 2020 г. в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

За Ваше улеснение в отделен линк може да видите критериите за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт, както и на иновативния старт ъп.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до 5 стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.  

Анотацията за старт ъп, внедрил в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на старт ъпа и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата. 

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени до 17 ч. на 25 –и април 2020 г. на вниманието на г-н Йосиф Аврамов – съпредседател на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата на innovationbcci@gmail.com

Повече за критериите може да прочетете тук.

 

 


31.12.2019 г.
Назад