Назад

Потенциалът на мрежата MirabiliaБТПП се присъедини към мрежа от европейски търговски палати в градове със забележителности, признати от UNESCO. С подписване на меморандум за разбирателство Палатата се ангажира да работи съвместно с Mirabilia Network of Chambers of Commerce (www.mirabilianetwork.eu), създадена през 2017 г. със седалище в Италия. Основната цел на асоциацията е да координира усилията на бизнеса и институциите в градове с исторически, природни, културни и други дадености, за промотирането на туристически дейности, насърчаването опазването на околната среда, развитието на занаятите, местното производство на храни и напитки, културното развитие в селища с ЮНЕСКО забележителности, но встрани от световноизвестните туристически центрове.

Българската търговско-промишлена палата е ангажирана с представянето на страната и нейния потенциал във всяка икономическа сфера. Новото партньорство е още една стъпка в промотирането на устойчивото развитие на туризма в страната, както и в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Мрежата Mirabilia е насочена към създаването на бизнес възможности (търсене и предлагане) в туристическия сектор и свързаните с него икономически области – селско стопанство и занаятчийство, чрез дейности, насърчаващи двустранните връзки, обучения, дигитализация, развитие на приложими технологии, обучителни обиколки, създаване на тематични туристически маршрути, ангажиране на училища и университети.

БТПП ще информира допълнително за конкретни инициативи на мрежата Mirabilia.

 


03.01.2020 г.
Назад