Назад

БТПП представи възможности за подобряване дейността на висшите училища в БългарияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва в Кръгла маса за възможностите за подобряване дейността на висшите училища в България. Инициативата е по покана на Съюза на учените в България – Пловдив, Университета по хранителни технологии Пловдив, Института за икономически изследвания при БАН-София и се провежда в зала Хоризонт на Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Председателят на Палатата изтъкна, че трябва по-категорична намеса на държавата при определяне на план-приема в областта на техническите науки и по-аргументирана обосновка относно план-приема на студентите, свързана с търсенето на пазара на труда. Това може да се случи чрез увеличаване на средствата за издръжка на инженерни специалисти и създаване на нови специалности, свързани с необходимостта на пазара на труда. Той се позова на Анкетно проучване на БТПП за дигитализация във ВУЗ. Според него дигиталните форми на обучение са застъпени във всички степени на обучение, като най-явно присъстват при бакалаврите и магистрите.

Цветан Симеонов изтъкна, че в Становище на АОБР и синдикатите относно висшето образование от септември 2019 г. се изразява подкрепа за въвеждане на т.н. Национална карта на висшето образование (НКВО), която обаче трябва да бъде обсъждана и със социалните партньори.

Специален акцент Председателят постави на създаването на финансов механизъм за задържане на завършващите студенти, за които има сключени договори с работодатели за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението. Цветан Симеонов напомни предложението за освобождаване от такси на студенти, които се обучават в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, както и идеята за въвеждането на мораториум върху откриването на нови университети и филиали.

Симеонов напомни, че БТПП има сключени споразумения за сътрудничество с 10 български университети.

Цялата презентация на председателя на БТПП може да се види ТУК

Още презентации от кръглата маса:

“ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИИЕ” Проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев,  SPD Cert, УХТ-Пловдив,  

"Необходими съответствия за ефективност на висшето образование" -- проф.д.н. Борислав Д. Борисов

 

 


10.01.2020 г.
Назад