Назад

Поздравление от председателя на ПалататаУважаеми колеги, съмишленици и партньори,

Изминалата 2019–та беше година на предизвикателства и ключови събития - трябваше да отчетем резултатите от нашата работа през изтеклия петгодишен мандат и да начертаем плановете за следващия. Успоредно с това да председателстваме Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Годината бе натоварена и с очаквания за сериозни промени, в контекста на изборите за Европейски парламент и за местна власт в България.

Проведеното Общо събрание на БТПП даде висока оценка на постиженията на екипа на Палатата в различните сфери на нейната дейност и начерта пътя за следващите пет години.

В една твърде динамична обстановка успешно приключва ротационното ни председателство на АОБР. Сериозната активност на всички работодателски организации ни помогна да представим пред компетентните органи значителен брой становища, да ги отстояваме, да изготвим краткосрочни цели, балансирано отразяващи приоритетите както на АОБР, така и на социалните партньори. Нашите предложения  са в ръцете на съответните държавни органи и се очаква тяхната реакция.

В европейски план, въпреки усилията, Брекзит не се осъществи и вероятно ще се реализира през 2020 г. Важно е Европейските институции да си направят съответните задълбочени анализи и изводи и „епопеята“ около Брекзит да бъде сериозен урок при бъдещо формиране на политики – както за Съюза, така и спрямо отделните страни членки. Надяваме се в ЕС да се работи за по-добри условия за бизнес, за активно разширяване на пазарите чрез сключване на нови споразумения за свободна търговия, кръговата икономика и дигитализацията, които са сред приоритетите и на Европалати. Нарастващата активност и интензитет на инициативите на Асоциацията имат пълната ни подкрепа.

Успешно беше завършена реконструкцията на къщата на Иван Грозев - първият председател на БТПП. Неговият дом в Карлово е превърнат в музей от местно значение и очакваме да го посетите.

Вече работи английската версия на сайта на Арбитражния съд (АС) при БТПП. Планираме актуализация на международните споразумения на АС.

През 2020 г. тристранното сътрудничество ще трябва да премине отново през процеса на легитимиране, като това ще бъде важен въпрос за цялата Палатска система.

Подкрепяме усилията на държавните институции за запазване на водещите макроикономически показатели и най-ниските данъци, за по-бързи темпове на растеж спрямо другите икономики. Постигането на целта минава през намаляване на административната тежест за фирмите, а енергията на администрацията да се фокусира  върху позитивни за бизнеса дейности, като например въвеждане на максимални облекчения  за внос на работна ръка. Настояваме държавата да следва целенасочена политика за въвеждане на електронно правителство и успоредно с това за съкращаване на  бюрократичния апарат  - така ще се освободят висококвалифицирани специалисти за бизнеса.

Всички това, което се прави от Палатата, е за да можете вие – нашите членове, да се концентрирате върху ежедневната си специфична дейност, с креативното си и иновативно мислене да правите своите стоки и услуги още по-качествени и конкурентоспособни.

Нека заедно, с упорита работа да доказваме всеки ден, че България е атрактивно място за бизнес и инвестиции.

Пожелавам ви успех във всички предстоящи начинания!

Цветан  Симеонов
Председател на БТПП

 


30.12.2019 г.
Назад