Назад

БТПП започва проект за повишаване конкурентоспособността на МСП в транспортния секторПалатата днес участва в първоначална среща по проект SCOPE, основната цел на който  е свързана с подобряване състоянието на сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и Средиземно море. Базовите дейности, които ще се реализират по проекта, са:  създаване на онлайн  платформа с учебно съдържание, разработване на системи за мониторинг на качеството на транспортните услуги, обучение за МСП и браншови организации, работни срещи,  обмен на информация и добри практики.

За изпълнението на дейностите по проекта БТПП ще работи в тясно сътрудничество със Смолянска търговско-промишлена палата, Регионална стопанска камара – Смолян,  Център за проучвания и технологичен трансфер - Гърция, Солунски университет Аристотел, Търговско-промишлени палати в Солун и Тирана, Министерство на транспорта и инфраструктурата на Албания.

Срещата даде възможност да се представят и изяснят всички фази по изпълнението на проекта, както и да се разпределят задачите за всеки партньор.  За БТПП са определени следните дейности: идентифициране на добри практики за приложение на иновативни транспортни услуги в България, събиране на експертна информация за структурата, дизайна и качествата на бъдещия електронен портал,  изготвяне на бизнес модели за внедряване на иновативни транспортни услуги като  блокчейн и верига на доставки, обсег на употреба на електронната платформа, следене в реално време, очаквано време на пристигане (ETA) и др.

БТПП е координатор на дейностите по пилотно приложение и търговска експлоатация на иновативна „он-лайн“  система за транспортни услуги. МСП от сектора и други заинтересовани страни ще бъдат също включени като тестери, определящи  силните и слабите страни на платформата, която ще бъде финализирана в края на проекта, след постоянни процеси на усъвършенстване съгласно нуждите на потребителите. В края на проекта БТПП също така трябва да изготви Споразумение за правата върху интелектуалната собственост на разработената платформа, важен документ, който ще визира дългосрочното функциониране на „он-лайн“ системата – маркетинг, ресурси и т.н.

  


08.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад