Назад

Сътрудничество между Палатата и Балканския институт за устойчиво развитиеЦветелина Цветанова, председател на Балканския институт за устойчиво развитие, се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов и представи свои идеи за евентуално партньорство с БТПП.

Към момента членове на Балканския институт са представители на България, Сърбия и Северна Македония, а сред по-мащабните организирани събития основен акцент пада върху Конференцията за кръгова икономика и устойчиво развитие, проведена в София през месец юни. Именно като резултат от тази конференция няколко университета от страните-членки съставят т.нар. „Бяла книга“, в която се оценява докъде са стигнали тези държави в реализирането на принципите на устойчивото развитие и кои добри практики вече са влезли в действие.

На срещата в Палатата Цветан Симеонов запозна Цветелина Цветанова с дейността и принципите на БТПП. Двамата председатели стигнаха до извода, че темата за устойчивото развитие все още не е поставена с адекватна тежест в дневния ред на обществото ни и поради това са необходими допълнителни усилия за запознаване на представители на бизнеса, властта и различни неправителствени организации, както и на редовите граждани, с преимуществата на тази алтернатива. 

Симеонов и Цветанова заключиха, че сътрудничество между БТПП и Института би било една ползвотворна стъпка в тази насока. 


05.11.2019 г.
Назад