Назад

Предприемачите в България очакват по-добра 2020 г.

На пресконференция днес председателят на БТПП Цветан Симеонов и екипът от икономически анализатори представиха проучването за бизнес климата „Европейско икономическо проучване 2020”*. За България то е  проведено от БТПП сред 555 компании, като част от общото проучване на ЕВРОПАЛАТИ, в което участват  53 хиляди фирми от 28 държави в Европа.

"Оптимистични са очакванията на българските предприемачи за 2020 г. на фона на предпазливите прогнози за глобалната икономика", така Цветан Симеонов коментира резултатите от проучването, които са мотивирани от стабилните  макроикономически показатели на страната ни. Наред с положителните нагласи у нас за бизнес климата, инвестициите  и заетостта, в анкетите фирмите посочват и затруднения, основни сред които са липсата на квалифицирана работна ръка, цените на енергията и суровините, разходите за труд.

Детайлните резултати от проучването ще бъдат предоставени на компетентните органи за формиране на релевантни политики и решения.

България – резултати

Нивото на оптимизъм у нас леко се увеличава за 2020-та спрямо 2019 година – има повече фирми с позитивни очаквания. Това показват резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 555 членове на БТПП през септември 2019 година. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey EES 2020*), в което участват над 53 хиляди фирми от 28 държави.

Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2020-та, докато през 2019 година делът им е бил 54%. Няма изненади обаче пред затрудненията за компаниите. Топ проблеми остават недостигът на персонал и цените на енергията и суровините – същите както и миналата година. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става все по-трудно да се намерят работници с необходимия профил.

България попада в първите пет страни с най-високи очаквания за по-добър бизнес климат и възобновяване на инвестиционната дейност през 2020 година спрямо 2019 година. Традиционно по-добри очаквания за приходите от експорт спрямо приходите от вътрешния пазар, показват резултатите от анкетата. Около 53% очакват увеличени продажби в чужбина, а малко над 44% са оптимисти за по-високо търсене от местния пазар. За заетостта прогнозите за 2020 година са за стабилизиране и лек растеж.

Европа – резултати

Една предизвикателна 2020 година за европейските фирми главно заради напреженията при свободната търговия, които ограничават инвестициите и растежа на частния сектор. Износът, вътрешното потребление и липсата на квалифициран персонал са основните затруднения пред европейския бизнес. Западните страни са по-притеснени за нивото на износа им, докато страните от Централна и Източна Европа са засегнати от увеличаващите се разходи за труд и липсата на квалифицирани работници. Много европейски фирми особено ирландският и германският бизнес се опасяват от последиците, които може да има Brexit без сделка върху техните икономики.

За да преодолее тези предизвикателства, европейският бизнес трябва да види конкретни и амбициозни инициативи, приети от европейските институции и от националните правителства. Трябва да се въведат нови мерки за укрепване на единния пазар, създаване на благоприятна търговска среда и преодоляване на кризата на умения. Насочвайки се към тези въпроси, европейските политици могат в крайна сметка да стимулират икономическата експанзия и потреблението.

Презентация с подробни данни от проучването  ТУК

--------------------

* 27-то проучване за бизнес климата в Европа, организирано от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати). България участва за 21-ви  пореден път. Проучването е направено чрез стандартизиран въпросник. В България БТПП организира анкетирането на фирми от всички области и браншове (без финансовия и аграрен сектор).


06.11.2019 г.
Назад