Назад

БТПП провежда анкета сред МСП от хранително-вкусовата промишленостВъв връзка с изпълнението на проект QUALIFY БТПП проучва информираността на МСП от хранително-вкусовата промишленост относно съществуващите стандарти за качество и автентичност на продуктите, както и степента им на приложение от заинтересованите страни.

Резултатите от проучването ще послужат като основа за разработването на специален набор от инструменти, предназначен за подобряване конкурентоспособността на МСП в хранително-вкусовата промишленост.

Заинтересовани МСП от бранша могат да попълнят въпросника, който е достъпен на следния линк. Попълването отнема не повече от 10 минути. БТПП очаква Вашите отговори в срок до 30 ноември 2019 г.

За проект QUALIFY

През август 2019 г. БТПП започна изпълнението на проект QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), който цели да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Сред основните цели на проекта, който се изпълнява в рамките на Програма „ИНТЕРРЕГ Европа“, са обмен на опит и добри практики сред МСП в хранително-вкусовата промишленост, подобряване на стандартите за качество и автентичност на продуктите, както и насърчаване на борбата с измамите в сектора.

Проектът се изпълнява от шест партньорски организации от следните държави – България, Гърция, Естония, Испания, Словения и Франция. Повече за проекта можете да намерите на неговия официален уебсайт или на страницата на БТПП.

  


06.11.2019 г.
Назад