Назад

Представяне на нов гаранционен инструмент за търговско кредитиране

В подкрепа на интернационализацията на българския малък и среден бизнес
БТПП, заедно със Съвета по инвестиции към Палатата и Европейският инвестиционен фонд организираха представяне на нов гаранционен инструмент за търговско кредитиране в подкрепа на интернационализацията на малкия и среден бизнес в България.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, представи инициативата като още една стъпка в програмата на Съвета за информиране на малките и средните предприятия за възможностите за финансиране и насърчаване излизането им на външни пазари.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) предоставя финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички страни от ЕС, както и в бъдещи членове на Съюза.

Христо Стоянов, мениджър на ЕИФ за България, направи обстойна презентация на функциите на Европейския инвестиционен фонд. Той използва информационни ресурси от източници като: Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, правителствата на страните членки и отделни региони, обществени институции, трети лица – частни инвеститори.

Партньори и посредници в дейността на фонда са: управляващи фондове, търговски банки, банки за развитие, институции за гаранция, лизингови компании, микро финансиращи институции, бизнес ангели, университети и др. Предлага два вида продукти: индиректен капитал и портфолио гаранции.

Фондът има силно присъствие в България. Насочва се към компании в ранен етап на развитие и има ключова роля за създаване на старт-ап системата в България. Чрез седем фонда за venture capital са осъществени инвестиции в 250 млади компании, включително 180 старт-апи.

Гаранциите, предоставяни от ЕИФ, са насочени към иновации, растеж и заетост. Осигурени са над 14 000 кредита за МСП до момента.

Микрокредити за микро предприятия с до 10 служители, за 23  млн. евро са мобилизирани до 2018 г.

Общо за периода 2012 – 2018 г. ЕИФ е подкрепил над 15 000 МСП с договори за 950 млн. евро.

Стоянов обяви, че Европейският инвестиционен фонд стартира пилотен гаранционен инструмент в България за защита на кредитния риск при дългово финансиране под формата на акредитиви, банкови гаранции, факторинг и други краткосрочни кредитни операции в подкрепа на външнотърговската дейност на малки и средни предприятия. Новият гаранционен продукт ще подпомага развитието на търговското финансиране от страна на българските банки при облекчени кредитни условия за бизнеса.

Бенефициенти могат да бъдат микро, малки и средни предприятия. Фондът осигурява подкрепа на всеки етап от тяхното развитие.

Подкрепата от Европейския инвестиционен фонд бе разяснена като видове продукти, характеристики, изисквания за кандидатстващите МСП, както и примерни дейности – строителство, производство и износ, търговия на едро, внос и търговия.

Повече информация може да бъде намерена в  приложената  презентация.

 


05.11.2019 г.
Назад