Назад

Дейността на БТПП бе представена в Централата на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел

Новите акценти в работата на Българската търговско-промишлена палата бяха представени  тази седмица в Брюксел. В Централата на Асоциацията на европейските търговски палати Георги Стоев, член на УС на БТПП, представи новите елементи в развитието на организацията пред колеги от повече от 20 страни.

Акцент в неговата презентация бе поставен върху дейността на БТПП като председателстваща Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ през 2019 г., както и събитията, опосветени на 100-годишнината на МОТ.

Бяха представени дейности по реализиране на договореностите от отминалата официална визита, на ниво президент, в Китайската народна република и установеното стратегическо партньорство между двете страни.

Нови услуги, предоставяни от БТПП, събития, изложения, форуми, както и изпълняваните от БТПП европейски проекти също бяха презентирани .

Редовната среща на Европалати, е форум, който позволява дискусия между партньори от търговските палати от цяла Европа. Дневният ред на срещата включваше още: дискусия по приоритетите на Асоциацията, напредък по конкретни проекти, проучвания, извършвани от Европалати – за очакванията на бизнеса за икономическата среда през 2020 г. и за Европейския единен пазар.

БТПП ще продължи да информира своите членове за позиции, становища и инициативи на Асоциацията на европейските търговски палати.

  


07.11.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад