Назад

БТПП подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2020 г.

С резерви към някои от заложените параметри


БТПП подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2020 г., защото позитивите са повече от негативите. Считаме, че той е балансиран и макрорамката е изпълнима“ – това каза председателят на Палатата Цветан Симеонов на заседание на НСТС. Едновременно с това той изрази и резерви към някои от заложените параметри.

БТПП подкрепя запазването данъчните ставки на корпоративните данъци. Макар без ръст на данъците, но в абсолютен дисонанс с посочените в законопроекта приоритети, Палатата не е съгласна с нарастването на осигурителната тежест и по-конкретно със:

  • средния ръст на минималните осигурителни прагове с 5.4%, заради  планираното увеличение на минималната работна заплата с 8.9%;
  • увеличението на МРЗ на 610 лв., защото не е мотивирано и обвързано по никакъв начин с ръста на икономиката или с темпа на нарастване на производителността на труда. Все още не е въведен механизмът за определяне на МРЗ и когато няма консенсус правителството трябва да вземе решение и да въведе механизъм, за да се прекрати административното определяне на МРЗ.

По отношение на данъците БТПП   предлага като мярка за стимулиране на икономическия растеж и инвестициите – отмяна на данъка върху дивидента. Определя като постижима прогнозата за основните икономически индикатори, включени в макрорамката (ръст на БВП, коефициент на безработица, инфлация, ръст на износа и на вноса и др.). Подкрепя заложеното ограничаване на преразпределителна роля на държавата до 35.3% през 2020 година.

Палатата подкрепя ръста на разходите за образованието при условие,  че е обвързан с конкретни явни резултати. В същото време се въздържа от подкрепа за увеличените средства в здравеопазването и настоява за по-ефективно използване на публичните разходи в здравния сектор  и за по-сериозен контрол в здравеопазването – като се започне от фиктивното извършване на здравни услуги и се стигне до фалшивите болнични.

БТПП не подкрепя ежегодното увеличение от 10% за заплати в бюджетната сфера. На първо място трябва да се извърши  оптимизация на персонала в публичния сектор. Това всъщност е и най-бързата стъпка за частично решаване на проблема с недостига на кадри в частния сектор. Най-притеснително в тази част на бюджета е, че правителството демонстрира, че отново няма намерение да въвежда електронно правителство и, за съжаление, никой от участващите от страна на държавата в обсъждането не опроверга това заключение.

По отношение на Закон за бюджет на НЗОК, БТПП счита, че е необходимо Министерството на здравеопазването въведе международни стандарти за здравеопазване, защото сегашното състояние на системата демотивира имплементирането им.  Не бива да се чака отново да ни бъде наложено от ЕС.

БТПП не подкрепи Закона за бюджета на ДОО с мотива, че увеличението на МРЗ не е обвързано с ръста на икономиката и темпа на нарастване на производителността на труда. Палатата не е против увеличаването на МРЗ, но когато това нарастване отговаря на пазарните условия и не се налага административно.

Подробно с позицията на БТПП по трите законопроекта – забележки и предложения, може да се запознаете по-долу:

БТПП си запазва правото на последващи етапи за разглеждане на бюджета да дава допълнителни бележки и предложения.


31.10.2019 г.
Назад