Назад

БТПП в помощ на бизнесаВалентина Стоянова, изпълнителен директор на компания „Кариери и вародобив“ АД и Любомир Стоянов, президент на „Автоман“ ЕООД разговаряха с председателя на БТПП Цветан Симеонов относно възможностите за бъдещо сътрудничество с Палатата. 

Г-жа Стоянава представи дейността на „Кариери и вародобив“ АД в добива на варовици, както и в производството на негасена вар, инертни материали за пътно строителство, бетон, бетонови и варови разтвори, и др. Любомир Стоянов на свой ред презентира успехите на „Автоман“ ЕООД в добива на торф, производството на брикети, пакетирането на твърди горива, както и в търговията на едро с въглища, кокс, нефтен кокс и брикети.

Българската търговско-промишлена палата би могла да съдейства на компании с подобна дейност чрез предоставянето на редица услуги, включващи консултации, помощ  при изготвянето на договори, проверка за надеждност на партньорите и др.

 


31.10.2019 г.
Назад